Espoon liikenteestä aina vain turvallisempaa: onnettomuuksien määrä väheni taas

lg0b3899Vuoden 2015 liikenneonnettomuustilastot ovat valmistuneet, ja ne osoittavat, että Espoon liikenne muuttui jälleen turvallisemmaksi. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan myös uusia katusuunnitelmia mm. Otaniemen keskustassa.

Tekniselle lautakunnalle esiteltiin vuoden viimeisessä kokouksessa Espoon liikenneonnettomuusraportti vuodelta 2015. Onnettomuudet vähentyivät kokonaisuutena Espoossa viimekin vuonna – onnettomuuksien lasku on jatkunut jo vuosia peräkkäin.

Yhteenlaskettuna Espoossa tapahtui vuonna 2015 kaikkiaan 393 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Kokonaismäärä pieneni vuodesta 2014, jolloin määrä oli 483 onnettomuutta.

Espoossa liikenneonnettomuuksien määrä onkin laskenut voimakkaasti pitkällä aikavälillä: ensin se laski vuoden 1989 huippuluvuista 2000-luvun alkuun asti, kunnes määrissä näkyi kasvua vuodesta 2003 vuoteen 2011 saakka. Vuonna 2011 onnettomuuksien määrä kuitenkin kääntyi jälleen laskuun, ja se on pienentynyt vuosi vuodelta.

”Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu noin 67 % vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin”, kertoo liikenneturvallisuudesta Espoossa vastaava tutkija Tuomo Saarinen.

 

Parannellut infraratkaisut vähentäneet onnettomuuksia

Liikenneonnettomuuksia seurataan tarkasti, ja pahin onnettomuuskasaumapiste löytyy tällä hetkellä Kehä I:n ja Turvesuontien liittymästä. Liittymä on tarkoitus muuttaa eritasoliittymäksi vuosikymmenen lopulla, ja tämä parantaa sen turvallisuutta. Toiseksi pahin kasaumapiste on Finnoontien ja Puolarmetsänkadun liittymä, joka on tälläkin hetkellä liikennevaloilla ohjattu.

Turvallisemmilla infraratkaisuilla onnettomuuksien määrää voidaan todistetusti vähentää. Esimerkiksi Kehä I:llä välillä Turunväylä-Helsingin raja liikenneonnettomuuksia tapahtui vielä vuonna 2009 yhteensä 30 kappaletta, mutta vuonna 2015 parannustoimien jälkeen enää viisi kappaletta.

Onnettomuuksien seurannasta käy ilmi myös, että mopoikäisille ja juuri ajokortin saaneille tapahtuu enemmän henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia kuin kokeneille tienkäyttäjille.

”Nuorten loukkaantumisriski on mopoikäisissä lähes kaksinkertainen ja 18-vuotiailla noin viisinkertainen verrattuna ikäluokan osuuteen väestössä”, sanoo Saarinen.

Vuoden 2016 henkilövahinko-onnettomuudet ovat ennakkotietojen mukaan pysyneet lähes entisellään (- 3 %) vuoteen 2015 nähden.

 

Otaniemen keskustan katusuunnitelmia hyväksyttiin

Kokouksessa hyväksyttiin myös uusia katusuunnitelmia, kuten Otaniemen keskustassa sijaitsevien Ainonaukion, Korkeakoulunaukion ja näihin liittyvän joukkoliikenneväylän sekä pyörätien suunnitelman.

Suunnitelma on osa Aalto-yliopiston Uuden rakennuksen rakentamista ja siihen liittyvää Otaniemen keskuksen muutosta, jonka seurauksena muun muassa suuri osa Otaniementiestä muuttuu aukioksi ja joukkoliikennekaduksi.

Joukkoliikennealue on osa tulevan Raide-Jokerin linjausta. Alueen itäpää, Korkeakoulunaukio, toimii myös joukkoliikennekatuna ja huoltoyhteytenä. Joukkoliikennealuetta myötäilee pyörätie, joka on osa Espoon pyöräilyn seutureittiä. Pyörätiestä tulee neljä metriä leveä joukkoliikenneväylän vierellä ja Otakaari 1:n vieressä ja edustalla 2-3 metriä.

Otaniemen suunnitelmien lisäksi hyväksyttiin Suopuronniityn, Suopuronrinteen, Suopuronkujan ja Suopuronpolun katusuunnitelmat sekä muutoksia Tillinmäen ja Kauklahdenväylän katu- ja puistosuunnitelmiin.

Artikkeli julkaistu Espoon kaupungin sivuilla 15.12.2016. Lue lisää ennakkotietoja päätöksistä.

 

Muut Kumppanit

ABC-ketju kysyi suomalaisilta: näistä asioista ilahdumme liikenteessä

Liikenneraivo on säännöllinen aihe uutisotsikoissa, vaikka joihinkin muihin maihin verrattuna suomalainen liikennekulttuuri on varsin rauhallista. ABC-ketju päätti kääntää asian toisin päin ja kysyi yli tuhannelta suomalaiselta mikä heitä ilahduttaa liikenteessä.

Lue lisää

Hanke esillä Kuljetus 2017 -näyttelyssä

Vuosisadan Liikenneteko -hanke sai huomiota kuljetus- ja logistiikka-alan tähän asti suurimmassa näyttelyssä Jyväskylän Messukeskuksessa.

Lue lisää

OP tarjoaa virtuaalitodellisuuskiertueen: Tavoitteena suvaitsevaisuuden lisääminen liikenteessä

OP Ryhmän virtuaalikiertueen avulla jokainen suomalainen voi kokeilla virtuaalilasien avulla, miltä liikenne näyttää lapsen näkökulmasta. #OPLiikenneteko on osa vuoden 2017 Vuosisadan Liikenneteko -hanketta, jonka tavoitteena on haastaa tielläliikkuja havahtumaan, oivaltamaan ja tekemään asennemuutos omassa liikkumisessa.

Lue lisää

Paikallisella ja tarkalla tiedolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta

V-Traffic tuottaa parhaan mahdollisen liikenteen yleiskuvan kokoamalla tietoja viranomaisten, kaupallisten toimijoiden, yksityisten ajoneuvojen, eri liikenteen toimijoiden ja myös suoraan tienkäyttäjien tuottamista raporteista

Lue lisää

Keravan kaupungilla huolellinen liikennesuunnittelu on vähentänyt liikenneonnettomuuksia

Kaupungin liikennesuunnittelussa tärkeää on ottaa huomioon liikenneturvallisuus, ja siihen panostetaan jo alkuvaiheessa. Liikenneturvallisuuden parantaminen on monissa tilanteissa täysin linjassa myös muiden tavoitteiden kanssa.

Lue lisää

OP uskoo yhteistyön parantavan liikenneturvallisuutta

OP:n perustehtävään kuuluu asiakkaidemme ja toimintaympäristömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Lue lisää

K1 Katsastajat opastaa ajoneuvon huolehtimisessa

K1 Katsastajien maajohtaja Petri Haikola nostaa yleisesti esille suomalaisen katsastusjärjestelmän liikenneturvallisuuden lisääjänä.

Lue lisää

Euromasterilta Michelin-etuja ajoturvallisuuden hyväksi

Michelin-renkaiden Suomen pääjakelijan Euromasterin toimitusjohtaja Carl Segercrantz kertoo yrityksen käyttävän Vuosisadan Liikenneteko -hanketta hyödyksi oman viestintänsä tukena erityisesti renkaiden vaihtoaikoina syksyllä ja keväällä.

Lue lisää

Sanoma, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat aktivoi mukaan

Suomen suurimpana mediakonsernina tunnettu Sanoma aikoo hyödyntää tehokkaasti hankkeen näkyvyyttä ja teemoja, kuten omakohtaista ajokoulutusta.

Lue lisää

Fordille ja Henry Ford Säätiölle mukanaolo suuri kunnia

Fordin ohella myös Henry Ford Säätiö on mukana Suomi 100 -liikenneturvallisuushankkeen kumppanina.

Lue lisää

ABC-ketju liikenneturvallisuuden viestinviejänä

ABC-ketjujohtaja Antti Heikkinen viittaa S-ryhmään kuuluvan ABC-ketjun ennakoivan tieliikenteen muutoksia ja niiden turvallisuusvaikutuksia.

Lue lisää