Keravan kaupungilla huolellinen liikennesuunnittelu on vähentänyt liikenneonnettomuuksia

kuva-kerava

2000-luvulla liikenneonnettomuudet ovat vähentyneet Keravalla huolellisen liikennesuunnittelun ansiosta

Kaupungin liikennesuunnittelussa tärkeää on ottaa huomioon liikenneturvallisuus, ja siihen panostetaan jo alkuvaiheessa.  Liikenneturvallisuuden parantaminen on monissa tilanteissa täysin linjassa myös muiden tavoitteiden kanssa.

”Liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota suunnitteluketjun jokaisessa vaiheessa. Jo järjestelmätasolla ratkaistaan kuinka paljon kävelijöillä ja pyöräilijöillä on risteämisiä autoilijoiden kanssa. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelutasolla taas ratkaistaan, miten suojatiet sijoitellaan ja millaiset näkemät ovat risteyksissä. Kävelylle ja pyöräilylle turvallisimmat reitit ovat useimmiten myös viihtyisimpiä ja lisäävät niiden kulkumuoto-osuutta. Keravalla monet toteutetut ratkaisut ovat toimineet hyvin niin toimivuuden kuin turvallisuudenkin kannalta. Viimeisimpänä uutuutena Keravalle ollaan asentamassa asukaskyselyn pohjalta valikoituneille turvattomiksi koetuille suojateille käyttäjät tunnistavaa katuvalaistusta. Valo voimistuu aina, kun suojatiellä on joku ylittämässä tietä ja himmenee taas normaalille tasolle”, kertoo Erkki Vähätörmä, joka on Keravan kaupunkitekniikassa liikenneinsinöörinä.

Toki haasteitakin liikennesuunnittelussa on, sillä usein menneinä vuosikymmeninä rakennetuilla alueilla ei ole riittäviä tilavarauksia toimivimpien ratkaisujen toteuttamiselle.

”Tyypillisiä vanhojen alueiden ratkaisuja ovat töyssyt, jotka kyllä hidastavat liikennettä paikallisesti, mutta voivat olla ikäviä lähimmille asukkaille, kun melun määrä lisääntyy kiihdytysten myö. Samaten töyssyistä aiheutuvat tärähdykset saattavat kulkeutua pitkällekin häiritsemään asumisviihtyvyyttä”, kuvailee Vähätörmä.

 

Liikkujan oma asenne ratkaisevassa asemassa

Erkki on itse aktiivinen liikkuja ja käyttää eri kulkumuotoja monipuolisesti. Tilanteen mukaan hän kulkee autolla, bussilla, junalla, polkupyörällä tai kävellen. Yhteiskunnan kannalta Vähätörmä näkee asenteisiin vaikuttamisen tärkeimpänä keinona, mutta uskoo myös vahvasti ajoneuvoteknologian kehittymisen vaikuttaneen liikenneturvallisuuteen.

”Liikennejärjestelmällä on merkittävä rooli liikenneturvallisuudessa, mutta lopputilanteessa liikkujan oma asenne on kuitenkin ratkaisevimmassa asemassa. Asenteisiin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Kampanjat ovat hyviä keinoja pitää liikenneturvallisuusasiaa esillä. Kun asia on esillä, asennemuutoksen mahdollisuuskin on olemassa”, kertoo Vähätörmä.

 

Vaaratilanteet ovat yllättäviä

Vähätörmän mukaan toisten huomioon ottamisessa liikenteessä voi aina kehittyä. Hän on elänyt nuoruutensa pienessä kaupungissa, jossa liikennemäärät olivat pieniä ja liikennekäyttäytyminen sen mukaista. Ruuhka-Suomen liikenteeseen totuttelu on vaatinut moniakin asennemuutoksia, mutta erityisesti keravalainen liikenne on opettanut hänelle suojateiden ehdottomaan kunnioittamiseen.

”Ihmisen reaktioaika on liikenteeseen pitkä ja siinä ehtii tapahtua monenlaista. Liikenteen toimivuuden ja turvallisuuden tae ei aina ole se, että toimii ehdottomasti sääntöjen mukaisesti, vaan omista oikeuksista luopuminen myös toisen liikkujan virheen vuoksi voi myös pelastaa. Pari kertaa olen myös kohdannut tietä ylittävän hirven, jolloin onnettomuus on ollut lähellä. Molemmissa tilanteissa onneksi reagoin nopeasti, mutta koin onnettomuuden välttämisen enemmän varjelukseksi kuin omaksi osaamiseksi. Tilanteet tulevat eteen niin nopeasti, että oma harkintakyky ei ehdi mukaan”, sanoo Vähätörmä.

Heikoimmassa asemassa liikenteessä ovat Vähätörmän mukaan kävelijät, pyöräilijät ja muut kevyillä välineillä liikkuvat. Autoilijana velvollisuutemme on huolehtia myös heidän turvallisuudesta.

 

Muut Kumppanit

ABC-ketju kysyi suomalaisilta: näistä asioista ilahdumme liikenteessä

Liikenneraivo on säännöllinen aihe uutisotsikoissa, vaikka joihinkin muihin maihin verrattuna suomalainen liikennekulttuuri on varsin rauhallista. ABC-ketju päätti kääntää asian toisin päin ja kysyi yli tuhannelta suomalaiselta mikä heitä ilahduttaa liikenteessä.

Lue lisää

Hanke esillä Kuljetus 2017 -näyttelyssä

Vuosisadan Liikenneteko -hanke sai huomiota kuljetus- ja logistiikka-alan tähän asti suurimmassa näyttelyssä Jyväskylän Messukeskuksessa.

Lue lisää

OP tarjoaa virtuaalitodellisuuskiertueen: Tavoitteena suvaitsevaisuuden lisääminen liikenteessä

OP Ryhmän virtuaalikiertueen avulla jokainen suomalainen voi kokeilla virtuaalilasien avulla, miltä liikenne näyttää lapsen näkökulmasta. #OPLiikenneteko on osa vuoden 2017 Vuosisadan Liikenneteko -hanketta, jonka tavoitteena on haastaa tielläliikkuja havahtumaan, oivaltamaan ja tekemään asennemuutos omassa liikkumisessa.

Lue lisää

Paikallisella ja tarkalla tiedolla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta

V-Traffic tuottaa parhaan mahdollisen liikenteen yleiskuvan kokoamalla tietoja viranomaisten, kaupallisten toimijoiden, yksityisten ajoneuvojen, eri liikenteen toimijoiden ja myös suoraan tienkäyttäjien tuottamista raporteista

Lue lisää

Espoon liikenteestä aina vain turvallisempaa: onnettomuuksien määrä väheni taas

Vuoden 2015 liikenneonnettomuustilastot ovat valmistuneet, ja ne osoittavat, että Espoon liikenne muuttui jälleen turvallisemmaksi.

Lue lisää

OP uskoo yhteistyön parantavan liikenneturvallisuutta

OP:n perustehtävään kuuluu asiakkaidemme ja toimintaympäristömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Lue lisää

K1 Katsastajat opastaa ajoneuvon huolehtimisessa

K1 Katsastajien maajohtaja Petri Haikola nostaa yleisesti esille suomalaisen katsastusjärjestelmän liikenneturvallisuuden lisääjänä.

Lue lisää

Euromasterilta Michelin-etuja ajoturvallisuuden hyväksi

Michelin-renkaiden Suomen pääjakelijan Euromasterin toimitusjohtaja Carl Segercrantz kertoo yrityksen käyttävän Vuosisadan Liikenneteko -hanketta hyödyksi oman viestintänsä tukena erityisesti renkaiden vaihtoaikoina syksyllä ja keväällä.

Lue lisää

Sanoma, Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat aktivoi mukaan

Suomen suurimpana mediakonsernina tunnettu Sanoma aikoo hyödyntää tehokkaasti hankkeen näkyvyyttä ja teemoja, kuten omakohtaista ajokoulutusta.

Lue lisää

Fordille ja Henry Ford Säätiölle mukanaolo suuri kunnia

Fordin ohella myös Henry Ford Säätiö on mukana Suomi 100 -liikenneturvallisuushankkeen kumppanina.

Lue lisää

ABC-ketju liikenneturvallisuuden viestinviejänä

ABC-ketjujohtaja Antti Heikkinen viittaa S-ryhmään kuuluvan ABC-ketjun ennakoivan tieliikenteen muutoksia ja niiden turvallisuusvaikutuksia.

Lue lisää